Súdna prekladateľka pre anglický jazyk

RNDr. Anna Szulényiová

O nás
RNDr. Anna Szulényiová - súdna prekladateľka pre anglický jazyk

Zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR ako súdna prekladateľka v odbore anglický jazyk a slovenský jazyk pod evidenčným číslom 970866

Členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej a vedeckej literatúry

 • Kvalitné služby
 • Profesionálny prístup
 • Spoľahlivosť
 • Súdne overené preklady
 • Korektúry textov
 • Cena zodpovedajúca kvalite
 • Využívanie CAT nástrojov (SDL Trados)
3
KVALITA
1
JEDINEČNOSŤ
2
PRÍSTUP

SLUŽBY

 • Bežné preklady v jazykových kombináciách
  ° anglický jazyk – slovenský jazyk
  ° slovenský jazyk – anglický jazyk
  ° český jazyk – anglický jazyk
  ° český jazyk – slovenský jazyk
 • Preklady s overením súdneho prekladateľa
  v kombináciách
  ° anglický jazyk – slovenský jazyk
  ° slovenský jazyk – anglický jazyk
 • Korektúry textov v slovenskom jazyku
 • Korektúry vlastných anglických prekladov
  rodeným hovorcom
 • Preklady pomocou CAT nástrojov (SDL Trados)
 • Dodanie prekladu vo vytlačenej podobe, alebo elektronicky
 • Expresné preklady do 2, 12, 24 hodín podľa rozsahu
 • Na požiadanie zachovanie pôvodnej grafickej úpravy
  (grafy, obrázky, tabuľky)
 • Spracovanie prekladov v bežných dátových formátoch
 • odborné texty rôzneho druhu (správy, manuály,
  príručky, školiace materiály)
 • právne texty a zmluvy všetkých druhov
  bez i s overením súdneho prekladateľa
 • súdne overené preklady dokumentov
  a úradných dokladov
 • bežná obchodná korešpondencia
 • texty týkajúce sa Európskej únie
  a jej orgánov a inštitúcií

TYPY TEXTOV

Odbory

 • právo
 • životné prostredie
 • európske záležitosti
 • marketing / manažment
 • ekonomika / finančníctvo /obchod
 • poisťovníctvo
 • základné ľudské práva a slobody
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o., Bratislava
 • Procházka Randl Kubr s.r.o., Bratislava
 • White & Case s.r.o., Bratislava
 • CDT – Prekladateľské centrum pre inštitúcie EÚ
 • Európska centrálna banka
 • Najvyšší kontrolný úrad SR
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Európska komisia
 • Centrálna prekladateľská jednotka pri Úrade vlády
  Slovenskej republiky
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Úrad pre verejné obstarávanie SR
 • Národná banka Slovenska
 • Európsky parlament
 • Výbor regiónov EÚ
 • ARCHETYPON, Atény, Grécko

Referencie